Lớp nhiếp ảnh và hậu kì căn bản với Du Mục Art (miễn phí)

Với đam mê nhiếp ảnh và tinh thần sẻ chia kiến thức, Du Mục Art mở lớp nhiếp ảnh căn bản miễn phí cho những ai đã có máy ảnh nhưng chưa có kiến thức về nhiếp ảnh căn bản.

Đăng kí tại đây: https://forms.gle/DvNUipNoYHimok4g9

Trân trọng!

Chia sẻ: